Najdeme Vám nejlevnější hypotéku

Zákon o spotřebitelském úvěru – základní body

%
9. 9. 2016

Počátek platnosti tohoto zákona se blíží, a proto bychom si měli připomenout zásadní změny, které přinese do finančního trhu. Jaký bude mít vliv na hypotéky?

Rozšíření pravomocí ČNB

Důležitá změna proběhne mezi poskytovateli úvěrů, na které bude dohlížet Česká národní banka (ČNB). S tím spojená je potřeba licence od ČNB a prokázání odborné způsobilosti ve zkouškách. Společnosti poskytující půjčky budou ze zákona potřebovat základní kapitál ve výši min. dvacet milionů korun. Od prvního dne účinnosti zákona budou mít tyto společnosti tři měsíce na to, aby si u centrální banky zažádaly o licenci. Když to neudělají, končí.

Vliv na hypotéky

Zásadním způsobem se zákon dotkne i hypotečních úvěrů. Každý rok bude možné splatit až dvacet pět procent hypotéky bez jakékoli sankce i mimo termín fixace. Toto pravidlo bude platit pro všechny hypotéky uzavřené od data účinnosti zákona. Na hypotéky uzavřené dříve se začne vztahovat, po uplynutí lhůty jejich fixace. Při splacení celé hypotéky naráz si banky budou moci naúčtovat pouze účelně vynaložené náklady. Může se jednat o náklady na administrativu spojenou s poskytnutím úvěru i náklady související s pořízením peněžních prostředků, které poskytovatel klientovi půjčil.

Pokud bude důvodem předčasného splacení těžká životní situace (úmrtí, dlouhodobá nemoc případně invalidita dlužníka nebo jeho partnera), která povede k výraznému snížení schopnosti splácet, nebude mít banka nárok na žádný poplatek. Při předčasném splacení hypotéky kvůli prodeji nemovitosti budou poskytovatelé půjčky účtovat penále jen do výše jednoho procenta z předčasně splacené částky. Týkat se to bude hypoték starších dva roky. Ostatní změny, by se měly v první vlně týkat jen hypoték sjednaných od data účinnosti zákona. Pro ty, kteří už hypotéku mají, začnou nová pravidla platit na začátku dalšího fixačního období. U variabilních hypoték s pohyblivou úrokovou sazbou budou změny platit hned po nabytí účinnosti zákona.

Banky již dnes reagují na tuto situaci nabídkou nižších úrokových sazeb i na delší fixace.

Prověřování klientů

Společnosti poskytující půjčky mají za povinnost dlužníka dostatečně prověřit. Je na nich, zda toto prokáží např. potvrzením o příjmech žadatele o úvěr, ověřením příjmů u zaměstnavatele nebo jinak. Situace u banky, kam klientovi chodí pravidelná výplata, popř. již několik úvěrů splatil, bude samozřejmě jiná než u společnosti, která klienta vůbec nezná. Pokud si věřitel dlužníka dostatečně neprověřil a půjčil mu peníze i ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že je nebude moci splácet, stává se smlouva neplatnou.

Nedostatečně prověřenému klientovi nejsou účtovány žádné pokuty ani úroky a dokonce bude moci splácet vypůjčenou částku podle svých možností bez úroků a dalších sankcí. Splátkový kalendář bude stanovený na základě dohody s věřitelem, případně o něm rozhodne soud.

V současné době již některé banky zastavily prodej úvěrů bez dokládání příjmů. Klienty zřejmě čeká administrativně náročnější a delší proces schvalování.

Sankce pro dlužníka

Zákonem bude jasně stanovený strop pro sankce, které si můžou banky a splátkové společnosti účtovat, když dlužník nesplácí včas. Věřitel si tak bude moci naúčtovat jen náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vymáháním dluhu, zákonný úrok z prodlení a penále ve výši 0,1 procenta z dlužné částky za každý den prodlení. Za smluvní pokuty bude možné dlužníkovi naúčtovat maximálně padesát procent dlužné částky, celkově navíc jen do hranice dvou set tisíc korun. Dlužník ručící svou nemovitostí před jejím prodejem dostane lhůtu půl roku na doplacení dlužné částky. Následně bude moci banka nebo úvěrová společnost zastavenou nemovitost zpeněžit.

Ladislav Marek

 

Porovnáváme pro Vás 134 hypotečních produktů
93 120 Kč
Tolik ušetříme průměrně klientovi za dobu fixace.
18 624 Kč
Je průměrná roční úspora našich klientů.
821 284 617 Kč
Byl objem poptávek za poslední měsíc.
 
Poslední zpracované nabídky hypoték
Alena P.
1 800 000 Kč
splátka 6 430 Kč
úrok 2,19%
splatnost 30 let
 
Petr Ž.
2 550 000 Kč
splátka 11 000 Kč
úrok 2,34%
splatnost 25 let